20080918_de-kring_protest_02-150“Au!, Help, Boink”: het zijn enkele woorden die de kinderen van Openbare Basisschool De Kring, gelegen aan de Parklaan, vorig jaar in spreekballonnetjes hebben opgeschreven toen ze gevraagd werd om hun visie op de plannen van de gemeente te tekenen. Het onderwerp was de dubbele busbaan die gepland is voor de Jansweg; een weg die elke dag weer door tientallen kinderen gekruist moet worden wanneer ze gymles krijgen in de Beijneshal.

De tekeningen laten weinig aan de verbeelding over en geven de zorg over de verkeersplannen van de gemeente rondom de school eigenlijk nog beter weer dan medewerkers, leerkrachten en ouders van OBS De Kring onder woorden kunnen brengen. Wat is het geval? Met de bedoeling om door de hele stad een Rode Loper voor fietsers en voetgangers aan te leggen, wordt één winkelstraat ontzien, en de omgeving zwaar belast met gemotoriseerd verkeer. Het belang van de incidentele bezoeker lijkt belangrijker gevonden te worden dan de veiligheid van de kinderen. En dat terwijl OBS De Kring momenteel 550 leerlingen heeft en waarschijnlijk door de bouw van nieuwe woningen de komende tijd nog zal groeien.

Door de plannen een wandel- en fietsroute te maken vanaf het station over de Kruisweg, zal de Jansweg een dubbele busbaan krijgen en zal de Parklaan meer verkeer te verstouwen krijgen. Ook wordt het kruispunt Parklaan ­ Jansweg hierdoor nog gevaarlijker dan ze momenteel al is. Om de zorgen over de plannen meer kracht bij te zetten, is er mede door de verkeersouders van OBS De Kring een actie georganiseerd die aansluit bij de landelijke actie van Veilig Verkeer Nederland ŒOp voeten en fietsen naar school. Op donderdag 18 september zullen kinderen van de groepen 5 tot en met 7 gezamenlijk over de Parklaan lopen om bij de Jansweg af te slaan en weer terug te lopen naar de school. Onderweg maken de kinderen met pannen, potten, deksels en lepels zoveel mogelijk lawaai om letterlijk van zich te laten horen. Na de wandeling komen de kinderen samen op het schoolplein waar het Kringorkest het Kringlied ten gehore zal brengen. Directeur Loeki van Es zal ter afsluiting de tekeningen die de kinderen hebben gemaakt overhandigen aan wethouder Maarten Divendal.

Wellicht horen de fractievoorzitters van de verschillende partijen het lawaai van de kinderen en vergeten ze straks niet in hun besluitvorming rekening te houden met de kinderen van OBS De Kring.

Foto: Michel van Bergen
Foto: Michel van Bergen
Foto: Michel van Bergen
Foto: Michel van Bergen
Foto: Michel van Bergen
Foto: Michel van Bergen
Foto: Michel van Bergen