Koninklijke onderscheiding voor Herman BaxHaarlem – Burgemeester Bernt Schneiders reikte donderdag 19 maart aan Herman Bax de versierselen uit, die behoren bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking viel samen met de opening van de Wel Zijn Markt 2009 in de Philharmonie in Haarlem.

Herman Bax (72) ontving de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote belangeloze inzet voor maatschappelijke organisaties in de regio Zuid-Kennemerland.

Van 1997 tot eind 2008 was de heer Bax lid en later voorzitter van het bestuur van de Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland, een organisatie die de vrijwilligershulp rond wonen, welzijn en zorg in de regio ondersteunt door krachtenbundeling van vrijwilligersorganisaties. In het verlengde hiervan is Herman Bax ook voorzitter van het Platform Vrijwilligerswerk wonen, welzijn en zorg Zuid-Kennemerland en voorzitter van het organisatiecomité van de Wel Zijn Markt, de tweejaarlijkse informatiemarkt waar meer dan 60 organisaties informatie geven over wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer in Zuid-Kennemerland.

Herman Bax was tussen 1997 en 2008 tevens actief als vrijwillig bestuurslid bij Humanitas Zuid-Kennemerland e.o. Hij was ook enige tijd interim-voorzitter van de afdeling Alkmaar van deze organisatie. Daarnaast heeft hij zich belangeloos ingezet voor de Vereniging Afdeling Haarlem en Omstreken van het Nederlandse Rode Kruis. Tot slot is hij lid van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Reinalda in Haarlem.

Foto Koninklijke onderscheiding voor Herman Bax
Foto Koninklijke onderscheiding voor Herman Bax
Foto Koninklijke onderscheiding voor Herman Bax
Foto Koninklijke onderscheiding voor Herman Bax
Foto Koninklijke onderscheiding voor Herman Bax
Foto Koninklijke onderscheiding voor Herman Bax