stadion Jan Gijzenkade opknappen, als HFC Haarlem financiën op oHaarlem – De gemeenteraad van Haarlem wil het stadion aan de Jan Gijzenkade alleen opknappen, als de HFC Haarlem haar financiële positie op orde brengt. Dit is de uitkomst van de drukbezochte raadsvergadering van 5 november.

De gemeenteraad ziet in financiële zin alleen nog een rol voor de gemeente voor de aanpak van het achterstallig onderhoud aan het stadion, waarvoor 1 miljoen is gereserveerd. Voorwaarde daarvoor is dat de HFC Haarlem zelf haar financiële positie op orde brengt. Hierbij gaat het om sanering van de schulden en levensvatbaarheid van de langere termijn. Een meerderheid van de raad steunden een motie, waarin dit (opnieuw) werd uitgesproken. Andere fracties vonden dat met deze motie te veel verwachtingen werden gewekt.

Aanleiding voor het spoeddebat was de beslaglegging door de belastingdienst bij de HFC Haarlem en de informatievoorziening daarover, kort nadat de gemeente geld aan de HFC Haarlem had overgemaakt. Op basis van eerdere besluiten van de gemeenteraad is in het afgelopen jaar in totaal 630.000.– naar de HFC Haarlem gegaan, ter overbrugging van de financiële problemen. Zijn de aan deze besluiten verbonden voorwaarden voldoende ingevuld, zo vroegen verschillende fracties zich af. De gemeenteraad verwacht van de kant van B&W in de komende periode volledige openheid van zaken

Foto Gemeenteraad :stadion Jan Gijzenkade opknappen, als HFC Haarlem financiën op orde brengt
Foto Gemeenteraad :stadion Jan Gijzenkade opknappen, als HFC Haarlem financiën op orde brengt
Foto Gemeenteraad :stadion Jan Gijzenkade opknappen, als HFC Haarlem financiën op orde brengt
Foto Gemeenteraad :stadion Jan Gijzenkade opknappen, als HFC Haarlem financiën op orde brengt
Foto Gemeenteraad :stadion Jan Gijzenkade opknappen, als HFC Haarlem financiën op orde brengt
Foto Gemeenteraad :stadion Jan Gijzenkade opknappen, als HFC Haarlem financiën op orde brengt
Foto Gemeenteraad :stadion Jan Gijzenkade opknappen, als HFC Haarlem financiën op orde brengt