Protestloop tegen fietspad in Amsterdamse Waterleiding DuinenVogelenzang – Wandelaars leggen zich niet neer bij de plannen van de provincie Noord-Holland en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland om hier een drie kilometer lang voetpad om te vormen naar fietspad. De wandelaars voeren aan dat er in de laatste decennia al tienduizenden kilometers fietspad zijn aangelegd, terwijl de wandelmogelijkheden in ons land juist drastisch zijn ingekrompen. Nu de fietslobby ook een greep doet naar het laatste grote ongestoorde wandelbolwerk van ons land, is voor de wandelaars de maat vol.

Het beoogde fietspad leidt vanaf ingang Oase naar het noorden van de AWD en komt uit op de 28 meter hoge Stokmansberg. Die moet worden afgevlakt om het fietsen naar een nog te bouwen ‘recroduct’ over de Zandvoortselaan mogelijk te maken. De natuurbeschermers strijden onder het motto ”AWD 99 jaar fietsvrij”. Zij erkennen maar één alternatief: de verbreding van het bestaande fietspad, gelegen ten oosten van de AWD. Hierdoor zal Nederlands grootste wandelgebied van ‘fietspadisering’ gevrijwaard blijven.

Daarom liepen er afgelopen zondag ruim 500 mensen mee in een protestloop tegen dit fietspad. In totaal zijn er al ruim 8500 handtekening opgehaald tegen dit plan.

Foto Protestactie door de Waterleidingduinen tegen aan te leggen fietspad
Foto Protestactie door de Waterleidingduinen tegen aan te leggen fietspad
Foto Protestactie door de Waterleidingduinen tegen aan te leggen fietspad
Foto Protestactie door de Waterleidingduinen tegen aan te leggen fietspad
Foto Protestactie door de Waterleidingduinen tegen aan te leggen fietspad
Foto Protestactie door de Waterleidingduinen tegen aan te leggen fietspad