Starters clinic op de Kunstijsbaan KennemerlandHaarlem – Op de kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem werd afgelopen zondag voor de eerste keer een starters-clinic georganiseerd, daarbij waren alle starters van ijsbaan uitgenodigd. De clinic werd begeleid door de ISU starter Rob Hemmes en onze eigen internationale Hillegomse starter Wim van Biezen. De middag ging van start met een theoretische benadering van de startprocedure en de reglementen. Een ware opfris voor allen doordat er jaarlijks toch wel wat nieuwe en gewijzigde reglementen doorgevoerd worden. Al zijn onze starters dan allemaal als vrijwilligers inzetbaar tijdens de wedstrijden in Haarlem, zulke nieuwe wetenswaardigheden komen niet vanuit de KNSB bij de onze clubstarters terecht. Daarom voor hen zeer interessant. Daarna konden ze met frisse moed en opgedane kennis het een en ander tot uitvoer brengen tijdens een baanselectiewedstrijd. Hierbij was de wedstrijd verdeeld in blokken voor de verschillende starters. Afzijdig stonden dan de overige starters om de actieve starter te observeren. Zo kwamen ze er achter dat ieder toch wel in de loop der jaren een eigen iets had ontwikkeld, zo konden ze dus van elkaar leren. Want hoeveel reglementen er dan ook zijn, sommige dingen staan niet vast en ontwikkelen zich door ervaring. Het wedstrijd verliep geheel voorspoedig, bijkomstigheid was dat het ook een positieve impuls gaf bij de rijders. Er werden vele persoonlijke records gereden.

Tijdens de evaluatie kwamen er nog pittige discussies op tafel, maar aan het einde konden ze allemaal bevestigen dat ze er veel van geleerd hadden. De organisatie kon alleen maar bevestigen dat de doelstelling zeer zeker bereikt was. Voor seizoen 2009-2010 staan er weer fris en goed gemotiveerde starters aan de start .

Foto Starters clinic op de Haarlemse Kunstijsbaan Kennemerland
Foto Starters clinic op de Haarlemse Kunstijsbaan Kennemerland
Foto Starters clinic op de Haarlemse Kunstijsbaan Kennemerland