Uitreiking Edgar Donckerprijs B. Schneiders Gravenzaal StadhuisHaarlem – Dinsdag reikte burgemeester Schneiders in Haarlem de Edgar Doncker Prijs 2009 uit aan Willemijn Simon van Leeuwen en Bart Bennis, oprichters van educatief themapark en ‘living lab’ GeoFort. Zij krijgen de prijs van de Stichting Edgar Doncker Fonds vanwege hun initiatief en de vindingrijkheid en effectiviteit waarmee ze hun plannen realiseren voor een van de mooiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. GeoFort heeft de ambitie om de geobedrijvigheid en het geo-onderwijs zichtbaarder te maken in Nederland. De rol van geo-informatie bij actuele thema’s als klimaatverandering, duurzame eco-systemen, mobiliteit en zelfs terrorismebestrijding wordt steeds belangrijker.

GeoFort
Prijswinnaars Willemijn Simon van Leeuwen en Bart Bennis ontvangen de Edgar Doncker Prijs vanwege hun bijzondere initiatieven en tot nu toe gerealiseerde plannen voor het behoud, herstel en exploitatie van het Fort bij de Nieuwe Steeg in Herwijnen. In 2005 begonnen zij geheel op eigen kracht met het plannen en stapsgewijs transformeren van het fort tot een ‘GeoFort’ waar bezoekers op speelse wijze de spannende wereld achter de cartografie en navigatie kunnen ontdekken en de macht van geo-analyses en de kracht van simulaties kunnen ervaren. Cartografie en navigatie – met alle daarbij behorende moderne technieken en applicaties – zijn onderwerpen die niet alleen naadloos aansluiten bij de militair-cartografische en geodetische oorsprong van het fort, maar spelen bovendien in op actuele thema’s als klimaatverandering, duurzame eco-systemen, mobiliteit, ruimte voor de rivier en zelfs terrorismebestrijding.

De twee ondernemers, beiden met een geografische achtergrond, hebben inmiddels veelbelovende allianties gesloten met het bedrijfsleven, scholen en overheden. GeoFort zal volgens planning vanaf najaar 2011 voor het grote publiek geopend zijn. Het merendeel van de Edgar Doncker Prijs zullen de prijswinnaars besteden aan de educatieve herinrichting van het forteiland waarbij de symbiose tussen “geo” en “fort” optimaal beleefbaar wordt gemaakt.

Citaat juryrapport
De jury onder voorzitterschap van ir. Dirk Sijmons verwoordt de toekenning van de prijs als volgt: “De jury is echt geraakt door datgene wat zich op dit moment afspeelt op het Fort bij de Nieuwe Steeg in Herwijnen. Wat Bart Bennis en Willemijn Simon van Leeuwen daar realiseren, kan een voorbeeldfunctie gaan vervullen voor vormen van hergebruik en exploitatie die niet alleen recht doen aan de oorspronkelijke militaire robuustheid van de locatie, maar die tegelijk daarmee de verzonken wereld van het militaire in verbinding brengen met de dagelijkse werkelijkheid van het heden.”

De Edgar Doncker Prijs
De Edgar Doncker Prijs wordt jaarlijks beurtelings uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van natuurbehoud in Nederland, “het waarachtig Nederlandse cultuurgoed” en de kindergeneeskunde. De prijs bedraagt 150.000 euro, waarvan 125.000 euro besteed moet worden aan een doel dat door de prijswinnaar, in overleg met de jury en het stichtingsbestuur, wordt bepaald. Dit jaar is het Nederlandse cultuurgoed aan de beurt met als thema militair erfgoed.

Edgar Doncker (1926-1996), een bevlogen zakenman uit Kennemerland, was van mening dat personen die iets wezenlijks bijdragen aan het welzijn van anderen voor het voetlicht gebracht en gesteund moeten worden. Dat was ook zijn drijfveer om na zijn overlijden zijn kapitaal ten dienste te stellen van de gemeenschap. Hij wees daarvoor drie gebieden aan: kindergeneeskunde, natuurbehoud in Nederland en “het waarachtig Nederlandse cultuurgoed”.

De Stichting Edgar Doncker Fonds, die de nalatenschap beheert, stelt zich ten doel het bevorderen van activiteiten op deze drie gebieden. De stichting doet dit door jaarlijks de Edgar Doncker Prijs uit te reiken.

Foto Burgemeester Schneiders reikt Edgar Doncker Prijs uit
Foto Burgemeester Schneiders reikt Edgar Doncker Prijs uit
Foto Burgemeester Schneiders reikt Edgar Doncker Prijs uit