Haarlem – Het extreme winterweer leidt in Nederland tot veel overlast voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Bij de gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn de afgelopen periode veel vragen binnengekomen over het bestrijden van de gladheid. Met man en macht wordt de gladheid en sneeuw op de wegen aangepakt, stelt de gemeente, maar: niet alles kan tegelijk.
Wethouder openbare ruimte Maarten Divendal: “De gladheidbestrijding wordt in opdracht van de gemeente Haarlem door Spaarnelanden uitgevoerd. De feitelijke activiteiten zijn verwoord in het gladheidbestrijdingsplan. Maar hoe mooi dit beleid ook op papier is, het blijkt onvoldoende om deze extreme omstandigheden volledig aan te kunnen. We blijven ons beleid kritisch tegen het licht houden en verbeteren. Dat doen we niet alleen met Spaarnelanden maar ook door te kijken naar de opmerkingen en suggesties van Haarlemmers en de aanpak van andere gemeenten in het land. Voor de bestrijding zelf is ook de inzet van de inwoners belangrijk.”
Het gladheidbestrijdingsplan is overigens in 2008 door de Koninklijke Vereniging van Afval en Reinigingsmanagement uitgeroepen als beste van Nederland. Bij de gladheidbestrijding staat de veiligheid van de weggebruiker voorop. Dit betekent dat gladheidpreventie, waar noodzakelijk en mogelijk, voor gladheidbestrijding gaat. Er gelden prioriteiten aan de te strooien routes, die zijn: autoverkeer; extra aandacht voor de hoofd invalsroutes en de doorgaande wegen met vrij liggende en/of aanliggende fietspaden; openbaar vervoer; specifiek de busroutes en de busbaan van de Zuidtangent; fietsverkeer; de belangrijke fietsroutes, vooral langs de drukkere doorgaande wegen en hulpdiensten: de hoofd aanrijroutes van brandweer en ambulance

Ergernis

De lange periode en de grilligheid van het winterweer leidt naast winters plezier begrijpbaar ook tot ergernis. Vorige week woensdag werd de regio ‘overvallen’ door een extreme hoeveelheid sneeuw. Afgelopen weekend is de ellende van Noord Nederland in de regio Kennemerland ondanks de voorspelling bespaard gebleven. Divendal: “Op het eerste gezicht zou je soms meer activiteiten verwachten. Dat is echter niet altijd mogelijk. Afgelopen weekend zou het sneeuwruimen bijvoorbeeld weer tot gladheid leiden. Later kon het gelukkig wel.”

Spaarnelanden

Directeur Rinus Haas van Spaarnelanden: “Bij ons komen vragen binnen of we voldoende strooizout hebben en of we wel voldoende mensen en strooiwagens hebben. Onze eigen mensen werken al weken bij nacht en ontij. We werken daarbij met elkaar aflossende ploegendiensten om 24 uur per dag de gladheid te kunnen bestrijden. Al het mogelijke wordt georganiseerd zoals het inhuren van particuliere bedrijven, Paswerk en medewerkers uit de groenvoorziening. Maar dat is niet toereikend om het drukke wegennet van gladheid te ontdoen. Bijvoorbeeld na zo’n sneeuwbui zoals vorige week woensdag van vijftien centimeter in één uur, komen we natuurlijk handen te kort om alles in één keer aan te kunnen pakken. Omdat dan de sneeuw wordt aangereden door het verkeer ontstaan er ijsplakken op de weg. Waardoor het heel lastig wordt met sneeuwschuivers de weg sneeuwvrij te maken. Kortom: ik ben trots op de inzet van mijn medewerkers, en we roeien met de riemen die we hebben.”

Strooizout

Met betrekking tot het strooizout heeft Spaarnelanden als een van de weinige gemeenten een exclusief garantiecontract met de zoutleverancier bedongen. Haas: “Daardoor kregen wij nog zout terwijl anderen dat niet kregen. Echter momenteel is de vraag naar zout in heel Nederland zo groot dat ook wij nu op rantsoen staan. Al het zout wordt momenteel beheerd en verdeeld door Rijkswaterstaat. Op dit moment mogen wij alleen maar calamiteiten- en hoofdroutes strooien om ervoor te zorgen dat in heel Nederland de bereikbaarheid van deze routes gegarandeerd blijft. Als er een paar dagen geen sneeuw valt en de hoofdroutes goed begaanbaar worden, kunnen we meer knelpunten in de wijken aanpakken.”

In de wijken

Divendal: “Ik hoor veel vragen over waarom er niet in de wijken wordt gestrooid. Daar zijn verschillende redenen voor. Strooien en sneeuwschuiven in de wijken is erg arbeidsintensief en levert niet altijd voldoende effect op. Het zout wordt onvoldoende ingereden doordat er in de wijken minder verkeer is, strooizout werkt daardoor vaak niet. Als dan alleen de bovenlaag even smelt en vervolgens weer opvriest, kan het soms zelfs leiden tot nog gevaarlijker situaties. Om deze redenen strooien bijna alle gemeenten in het land niet in de wijken. Spaarnelanden heeft wel de opdracht om op knelpunten in de wijken actie te ondernemen, zoals bij verzorgingshuizen. Maar als gemeente doen we ook een beroep op de Haarlemmers zelf om hun eigen stoep voor de woning of winkel gladvrij te maken. Officieel staat dat in de Algemene Plaatselijke Verordening in Haarlem, maar het is ook een kwestie van je inzetten voor je medemens en je eigen stad. Graag wil ik de mensen ook bedanken voor hun medewerking.”