Haarlem – Een vijftig tal mensen heeft donderdagavond geprotesteerd tegen de komst van de Zuidtangent bus door Haarlem Noord. De groep wil de politiek erop wijzen dat er met de herinrichting van de Rijksstraatweg, eind jaren negentig, is gekozen voor de Rijksstraatweg als groene stadsstraat, een straat met een centrale functie voor Haarlem-Noord. Een straat waar mensen wonen en werken en kinderen naar school gaan, kortom, waar wordt geleefd. Dit gaat niet samen met een vrije baan voor de Zuidtangent die zelfs in later stadium “vertramd” gaat worden.

Nadat het protest op de Grote Markt verplaatste de groep zich naar de Raadszaal waar de plannen voor de nieuwe busbaan werden besproken.