Haarlem – Op diverse locaties in Haarlem zijn, met de verkiezingen op komst, aanplakborden te vinden voor de vele politieke partijen waarop gestemd kan worden. Meestal hangt iedere politieke partij netjes 1 poster op, naast die van een collega partij. Maar dit geldt niet voor Forza! Haarlem, deze partij heeft op het billboard aan de Amsterdamsevaart meerdere posters vol over de posters van andere politieke partijen geplakt. Andere politieke partijen hebben al boos gereageerd op de plak actie van Forza!

Nu meen ik te weten dat er een reglement bestaat omtrent het plakken – in ieder geval is er nog zoiets als ethiek en betamelijkheid…. Ik wil er dan ook ten zeerste op aandringen dat Partij Spaarnestad een hartgrondig protest indient tegen Forza Haarlem bij de betreffende instantie en eist dat dergelijke praktijken achterwege blijven; een excuus is wel het minste dat deze betamelijkheidsbarbaren kunnen aanbieden!

Ik ben express nog niet gaan kijken bij de andere borden, daar ik anders niet voor de gevolgen kan instaan – als het ook daar gebeurd zou zijn, is dat een regelrechte oorlogsverklaring tegen alle ordentelijke en democratische partijen!

Aldus Bernard Felix van Partij Spaarnestad