Haarlem – Maandag ontving het VeiligheidsTeam (VT) van de Veiligheidsregio Kennemerland, de nieuwe CoPI-container om in te zetten op het Commando Plaats Incident (CoPI). De modernste CoPI-container van Nederland met de nieuwste technische functionaliteiten, zoals een gegarandeerd snelle internetverbinding, satellietverbinding en ergonomische werkplekken, wordt ingezet bij grootschalige incidenten in de veiligheidsregio Kennemerland. Deze op de praktijk afgestemde CoPI-container is het antwoord op belangrijke lessen uit het veld. De lessen zijn opgedaan bij grote incidenten zoals bijvoorbeeld de Poldercrash.

De nieuwste CoPI-container is volledig voorbereid op de toekomstige manier van informatiedeling binnen de Veiligheidsregio: het Netcentrisch werken. Het Netcentrisch werken biedt een belangrijke verbetering voor de operationele informatievoorziening tijdens rampen, crisis en (geplande) grootschalige inzetten van de hulpverleningsdiensten. De directeuren Brandweer en GHOR/GGD, de korpschef van de Politie, de commandant van de Koninklijke Marechaussee en de coördinerend gemeentesecretaris hebben hier maandagmiddag de openingshandeling voor verricht.