Haarlem – Door middel van het planten van twee bomen is op 18 februari een officieel startsein gegeven voor de toekomstige bouwactiviteiten op het Deo Neo terrein. Het college van B&W van Haarlem besloot het definitieve inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het project op 16 februari ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Met het oog op deze laatste ontwikkelingen en de komende bouwactiviteiten, plantten Jan Nieuwenburg, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Ronald Huikeshoven, directeur AM Noord-Holland de bomen op het zogenoemde bomenplein binnen het Deo Neo terrein. Dit gebeurde onder toeziend oog van Helen van Duin, directeur van de Principaal.

Jan Nieuwenburg en Ronald Huikeshoven gaven beide aan opgetogen te zijn over de op handen zijnde bouwactiviteiten. ‘Het nieuwbouwproject Deo Neo kende een lang en af en toe moeizaam voortraject, maar ik ben er trots op dat er dit jaar, met behulp van de verkregen subsidie van het Rijk gestart wordt met de daadwerkelijke woningbouw op dit historische stuk Haarlemse grond. Dit terrein wordt na een jarenlange ziekenhuisbestemming te hebben gehad teruggegeven aan de buurt. Hierbij is veel aandacht voor het opnieuw aanbrengen van groen en het realiseren van speelvoorzieningen voor kinderen uit de buurt’, aldus wethouder Jan Nieuwenburg.

Directeur Ronald Huikeshoven vervolgde: ‘Op 10 april 2010 start de verkoop van de eerste woningen van het Deo Neo terrein. Dit gebeurt in fasen. De eerste fase behelst de verkoop van vijftien eensgezinswoningen aan de Maerten van Heemskerckstraat. We zijn hier erg verheugd over. Deo Neo is een uniek woonproject voor jong en oud op een bijzondere plek in Haarlem. Deze locatie moeten we koesteren!’