Haarlem – Drie Haarlemse raadsleden, die na de verkiezingen niet terugkeren in de raad, hebben vanavond een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Bernt Schneiders reikte aan hen de wel bekende lintje uit.

De drie vertrekkende Haarlemse volksvertegenwoordigers worden onderscheiden vanwege hun langdurige inzet als raadslid. Teus Vreugdenhil (60), de nestor van de Haarlemse gemeenteraad, heeft vier raadsperioden (totaal zestien jaar) volgemaakt. Tussen 1994 en 2002 was hij raadslid namens de lijst RPF/GPV/SGP en sinds 2002 voor de ChristenUnie-SGP.

Anita de Jong (63) was totaal vijftien jaar raadslid. Tussen 1988 en 1995 vervulde zij deze functie in de gemeente De Ronde Venen en sinds maart 2002 in Haarlem. Zij was tussentijds vier jaar statenlid in Noord-Holland voor GroenLinks.

Pieter Elbers (69) was totaal bijna vijftien jaar lid van de Haarlemse gemeenteraad. Sinds begin 2001 was hij dit namens de SP. Eerder maakte hij voor Links Haarlem (1988 en 1989) en de CPN (tussen 1979 en 1983) deel uit van de raad.