Haarlem – De waarnemend commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, Elisabeth Post, heeft na goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Amsterdam, besloten mr. L.F. (Lodewijk) Asscher te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Amsterdam.

Omdat de vorige burgemeester, mr. M.J. Cohen, ontslag heeft genomen, zal de procedure voor een nieuwe burgemeester worden gestart. Het is beleid van de commissaris van de Koningin in dergelijke omstandigheden een waarnemend burgmeester te benoemen.

De heer Asscher is sinds 2006 wethouder van de gemeente Amsterdam. Hij beheerde de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Onderwijs, Inburgering en Jeugd. Daarnaast was hij loco-burgemeester van Amsterdam. Van 2002 tot 2006 was hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam.

De heer Asscher is 35 jaar en lid van de PvdA. De waarnemend burgemeester treedt per 23 maart 2010 in functie.