Haarlem – De taal van de moderne jeugd past zich steeds sneller aan. Door de nieuwe communicatiemiddelen zoals MSN, Twitter, E-Mail en Hyves verbastert de taal onder de jeugd snel. De oude taal is niet iedereen meer even machtig en daarom heeft de Gemeente Haarlem besloten om zowel oude als nieuwe taal op de borden te zetten.

Dit bord hangt in een urinoir bij de Generaal Cronjestraat in Haarlem noord en laat in beide talen zien dat alleen de kleine behoefte in het gebouwtje mag worden gedaan. Het is te hopen voor iedereen te hopen dat het nu duidelijk is dat het verboden is de grote behoefte hier te doen.