Haarlem – Johan Remkes (VVD) is op donderdag 1 juli 2010 geïnstalleerd als commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland.

De ministerraad heeft donderdag 29 april ingestemd met de voordracht van Provinciale Staten van Noord-Holland om de heer J.W. Remkes te benoemen. Remkes (59) was sinds eind 2006 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en was dat ook van 1993 tot 1998. Hij was van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van 2002 tot 2007 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.