Haarlem – Wethouder Jan Nieuwenburg heeft zaterdag 11 september tijdens de Monumentendagen het schildje voor het 1000e gemeentelijke monument uitgereikt aan de familie Rietveld als bewoners van Oosterhoutlaan 20.

Het 1000e gemeentelijke monument, een zeer gaaf bewaard gebleven villa die in 1901 werd gebouwd door architect J.A. van Straaten, met een samengestelde dakopzet, twee bouwlagen, en a-symmetrische gevelindelingen, en een bijzondere ligging aan de Spaarne-oever, is op basis van deze kenmerken aangewezen als gemeentelijk monument.

Jan Nieuwenburg is er trots op de de aanwijzing van dit 1000e gemeentelijke monument: ‘Haarlem telt, met de rijksmonumenten er bij, meer dan 1650 monumenten en is daarmee de vijfde monumentenstad van Nederland. De gemeente Haarlem is bezig met een project waarbij vanaf 2009 tot en met 2011 ruim 2000 adressen worden aangewezen als gemeentelijk monument. De waarde van een monument zit niet alleen in het pand zelf, maar heeft ook bijzondere betekenis voor de directe omgeving. Een monument heeft karakter en geeft een specifieke uitstraling aan het straatbeeld. Er zijn inmiddels drie aanwijzingsrondes geweest en er zullen er nog drie volgen.’

Achtergrond gemeentelijke monumenten
In september 2007 is er in Haarlem een burgerinitiatief geweest waarin werd gevraagd om uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. Dit burgerinitiatief is door 180 burgers ondertekend. De gemeenteraad heeft in 2008 een budget beschikbaar gesteld om de aanwijzingen te realiseren.

De geselecteerde objecten worden aangewezen, omdat de gemeente waarde hecht aan het behoud van het cultureel erfgoed in maar zeker ook buiten het centrum . De gemeentelijke monumenten zijn afzonderlijk bezien uniek wat betreft bouwstijl, detaillering en materiaalgebruik. De monumenten tezamen geven een bijzondere uitstraling en eigen identiteit aan de stad.