Regio – Afgelopen zaterdag is de vernieuwde N208 feestelijk in gebruik genomen. Buurtbewoners en genodigden waren uitgenodigd in een grote tent naast de N208 voor een barbecue en andere feestelijke activiteiten. Rond half twee kwam er een band die met hard tromgeroffel door de tent heen trok. Langzamerhand begon de band steeds zachter te spelen, ter illustratie dat het vernieuwde asfalt en de verlaging van de maximum snelheid minder geluid oplevert waardoor het iets stiller is geworden voor omwonenden.

Gedeputeerde Elisabeth Post sloeg vervolgens op een grote bel waarmee de N208 officieel in gebruik is genomen.