Lijnden – Via een live-verbinding met de Verkeerscentrale Noordwest Nederland heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag de spitsstroken op de A9 tussen Velsen en Badhoevedorp officieel geopend. Dit gebeurde in het bijzijn van Jos Nijhuis, president-directeur Schiphol Group. Met de ingebruikname van de spitsstroken op de A9 verbetert de doorstroming van het verkeer van en naar de mainport Schiphol en de Randstad.

Zo verdwijnt naar verwachting in de ochtendspits de file voor het knooppunt Velsen en kan het verkeer beter doorstromen richting Haarlem. Voor de avondspits geldt dat door de openstelling van de spitsstroken de dagelijkse files op de A9 tussen Aalsmeer en Spaarndam nagenoeg verdwijnen. Daardoor rijdt het verkeer richting Alkmaar beter door.

Groei autoverkeer

In de komende jaren neemt de mobiliteit toe. Op het traject Velsen – Raasdorp v.v. zal naar verwachting 5% tot 15% meer verkeer gaan rijden. Tussen Badhoevedorp en Raasdorp is dat 25% tot 30% meer verkeer. Deze spitsstroken zorgen ervoor dat de doorstroming en bereikbaarheid in de regio rond Haarlem, Amsterdam en Schiphol op de korte termijn al verbeteren.

Geringe hinder tijdens werkzaamheden

Op 8 juli 2010 ging officieel de schop in de grond voor de aanleg van de spitsstroken. De werkzaamheden zijn met uitzondering van een korte periode in de zomer, grotendeels ’s avonds en ‘s nachts uitgevoerd. Hierdoor is de hinder voor de weggebruikers beperkt gebleven. Dit bleek ook uit onderzoek onder weggebruikers, die de uitvoering van de werkzaamheden beoordeelde met een ruime voldoende.

Knelpunten aanpakken

De beide A9 projecten zijn onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen. Bij de dertig Spoedaanpakprojecten is uiterlijk in mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan zijn uiterlijk in mei 2011 afgerond. Inmiddels is bij 25 projecten de schop de grond ingegaan. Tien trajecten zijn al geopend.