Haarlem – Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is rond en het coalitieakkoord ligt op tafel. Maandagmiddag om 14.00 uur maakte het nieuwe college van VDD, PvdA, CDA en D66 bekend wat de plannen zijn.

Een aantal oude bekenden (onder wie VVD’er Elisabeth Post en CDA’er Jaap Bond) keert terug in het college, alleen de switch bij PvdA is opvallend. Vooral de keuze voor de voormalige stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost, Elvira Sweet, ten koste van Sascha Baggerman wekt verbazing.

VVD-lijsttrekker Elisabeth Post leidde de afgelopen weken de besprekingen, die resulteerden in het nieuwe coalitieakkoord. De VVD is met dertien zetels de grootste partij in Provinciale Staten. VVD, PvdA, D66 en CDA vertegenwoordigen samen een meerderheid van 35 van de 55 zetels in de Staten.

De coalitie wil de rekening van bezuinigingen door het Rijk niet bij de belastingbetaler neerleggen: Noord-Holland is en blijft de provincie met de laagste opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dit blijkt uit het coalitieakkoord 2011-2015 dat de vier coalitiepartijen vandaag hebben gepresenteerd. De partijen stellen voor om een college te vormen bestaande uit zes gedeputeerden. Omdat de coalitie vindt dat de Kop van Noord-Holland bijzondere aandacht verdient, wordt voor deze regio een gebiedsgedeputeerde aangewezen. Voor al dit nieuwe beleid is in de komende vier jaar 103 miljoen euro beschikbaar. Er komt verder een Infrastructuurfonds Mobiliteit met 300 miljoen euro in kas. De coalitie wil vanuit dit fonds fors investeren in de bereikbaarheid. Niet alleen in wegen, maar ook in het openbaar vervoer, in vervoer over water en fietspaden.