Haarlem – Kinderen van basisschool de Zonnewijzer uit Haarlem noord hebben samen met bewoners van zorgcentrum de Schoterhof aan het Plesmanplein Paashazen geschilderd. De bejaarde bewoners genoten zichtbaar van het verfspektakel met de kinderen. Naast de kinderen was ook wethouder Jack van der Hoek naar het zorgcentrum gekomen om de hazen te schilderen.

Deze paasactiviteit vond in samenwerking met de Rikistichting plaats, naast de schilderactiviteit werden er ook paaspakketjes onder de bewoners rondgebracht die belangeloos door de Rikistichting beschikbaar waren gesteld.