Regio – De verkeerspolitie van de korpsen Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland hebben van zaterdagavond 23.00 uur tot en met zondagochtend 04.30 uur zo’n 4.500 duizend bestuurders op de A9 gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol. Zowel in de richting van Amsterdam als in de richting van Alkmaar werden bestuurders ter hoogte van Heemskerk naar de controlelocaties geleid voor een blaastest. De bedoeling was om alle passanten te laten blazen, maar door het onverwachte hoge aanbod van verkeer rond middernacht, ontstond in de rijrichting van Alkmaar een file van 1,5 tot 2 kilometer. Dit was hinderlijk voor de weggebruikers, waardoor de politie besloot om het merendeel van de weggebruikers op dat moment niet te laten blazen, maar door te laten stromen. Toen de verkeersdrukte weer was afgenomen, werd al het verkeer weer gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol. Aan deze controle werkten zo’n 90 politiemensen mee van de drie politiekorpsen, die verdeeld over twee locaties.

43 Drankrijders aangehouden
Tijdens de controles op de Akermaat en de Twaalfmaat werden in totaal 43 bestuurders aangehouden door de verkeerspolitie, omdat zij onder invloed van alcohol hadden gereden. Onder hen bevonden zich 8 beginnend bestuurders. Enkele bestuurders probeerden vlak voor de controle te wisselen met hun bijrijder. Dit werd echter bijna altijd opgemerkt door de opvallende èn onopvallende motorrijders van de politie. Een dronken bestuurder werd even voor de controlelocatie half slapend aangetroffen op de achterbank van zijn auto: hij bleek zwaar onder invloed van alcohol. Het vermoeden bestond dat de man zijn auto even voor de controlelocatie had geparkeerd en vervolgens zijn roes was gaan uitslapen achter in zijn auto. Tegen hem wordt proces verbaal opgemaakt.

Nieuwe alcoholrichtlijnen vanaf 1 juni a.s.
Vanaf 1 juni a.s. gelden nieuwe alcoholrichtlijnen: als u binnen vijf jaar na een eerdere onherroepelijke afdoening opnieuw wordt betrapt op rijden onder invloed van alcohol en u daarvoor onherroepelijk wordt veroordeeld, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Dit is het geval als bij het tweede feit een alcoholpromillage is geconstateerd van meer dan 1,3‰. Om weer in het bezit te komen van een geldig rijbewijs, moet u opnieuw een volledig rijexamen afleggen en voldoen aan medische geschiktheidseisen.

Alcoholcontroles noodzakelijk: 15% van de verkeersongevallen ontstaan door drankrijders
Ongevallen veroorzaakt door drankrijders zijn vaak de meest ernstige aanrijdingen met zwaar letsel of dodelijk afloop. De politiekorpsen in Noord-Holland is er alles aan gelegen om de verkeersveiligheid te verhogen en dus de drankrijders uit het verkeer te halen, want ruim 15% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door drankrijders.
Met deze grootscheepse controle in de nacht van zaterdag op zondag, willen de politiekorpsen een signaal afgeven dat alcohol en verkeer niet samen gaan. De politie controleert 24 uur per dag op het rijden onder invloed van alcohol. Rij veilig, rij alcoholvrij of regel een BOB!