Haarlem – De brandweer moest donderdagmiddag uitrukken voor een plezierjacht welke water maakte. De boot voer over het Spaarne toen het ter hoogte van de Buitenrustbrug mis ging. De opvarenden hoorde een harde klap en voor ze er erg in hadden maakte de boot behoorlijk snel water.

De boot werd in allerijl aangemeerd aan de Noord Schalkwijkerweg. De brandweer werd rond kwart voor een oproepen om assistentie te bieden. Een pomp werd in de boot gezet en na verloop van tijd trok de scheef in het water hangende jacht weer recht. Een slang naar de uitlaat van de motor was door onverklaarbare reden losgeschoten waarna er snel water naar binnen was gestroomd. Nadat al het water uit de boot was gepompt keerde de brandweer terug naar de kazerne. De boot zal terug naar IJmuiden moeten voor reparatie van de slang.