Haarlem – De restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem (Nieuwe Bavo) heeft vandaag zijn hoogste punt bereikt.

Monseigneur Punt en de gedeputeerde voor cultuur van de provincie Noord-Holland, Elvira Sweet, hebben symbolisch op 65 meter hoogte het laatste bladgoud aangebracht op het kruis van de koepel. Door de tand des tijd was dit verloren gegaan. Nu het goud is terug gebracht, zal de koepel weer de centrale blikvanger zijn.

Delen van de Kathedraal staan sinds april van dit jaar in de steigers. Op het ogenblik wordt gewerkt aan de restauratie van het middendeel: de transepten en de koepel. Alle glas-in-loodramen worden verwijderd en opnieuw verlood. Het voegwerk en de goten worden vervangen. Verder worden de doopkapel, de beide sacristieën en de cryptes onder het Hoogkoor gerestaureerd. De restauratie kost 6 miljoen euro en wordt voor de helft gefinancierd met een rijkssubsidie. De andere helft moet opgebracht worden door de stichting, de parochie en particulieren.

Het zal nog jaren duren voordat de restauratie van dit rijksmonument helemaal voltooid is. Naar verwachting is de restauratie van de onderdelen die nu onderhanden worden genomen in het najaar van 2012 gereed. De Kathedraal is, na de Sint Jan van Den Bosch, qua inhoud de grootste kerk van Nederland.