Haarlem – Mevrouw Nel Versluis – van den Bosse (73), vrijwilliger bij onder meer Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad in Haarlem, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bernt Schneiders reikt haar vrijdag 28 oktober de versierselen uit die bij deze Koninklijke onderscheiding horen. De uitreiking valt samen met de feestelijke opening van de nieuwe huisvesting van Stem in de Stad.

Het mission statement van Stem in de Stad luidt: ‘dicht bij mensen zijn, vooral mensen in nood’. Nel Versluis draagt dit als geen ander uit. Sinds de start in 1991 is zij gastvrouw in het Aanloopcentrum, één van de diaconale afdelingen van Stem in de Stad. Zij zet zich in deze waardevolle functie nog steeds wekelijks in.
De kracht van Nel Versluis is haar luisterend oor voor mensen die het minder voor de wind gaat. Haar aanwezigheid geeft hen steun omdat ze in staat is om samen met hen ook het positieve in hun leven op te sporen.

Bij Stem in de Stad maakte Nel Versluis ook deel uit van de beleidsgroep van de afdeling Diaconaal Maatschappelijk Werk. Door haar lange staat van dienst is zij bij uitstek in staat de waarden en identiteit van het werk van Stem in de Stad over te brengen aan nieuwe vrijwilligers.

Naast haar activiteiten voor Stem in de Stad is Nel Versluis ook actief als
‘wachter’ in het Stiltecentrum in de Haarlemse Groenmarktkerk en bestuurslid van een organisatie die een ziekenhuis in Tanzania ondersteunt met medicijnen en hulpgoederen. Nel Versluis zet zich tot slot ook inmiddels enige tientallen jaren in voor de Protestantse Gemeente in Haarlem-Noord en Spaarndam.