Heemstede – Burgemeester Marianne Heeremans zal op zondag 30 oktober 2011 rond 11.15 uur een koninklijke onderscheiding uitreiken aan mevrouw Wil Bakker uit Heemstede. Mevrouw Bakker is al sinds 1973 actief op het terrein van kerkelijke koorzang en kerkelijk leven. Zij is voor haar activiteiten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding wordt zondag uitgereikt na afloop van de feestelijke dienst in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein in Heemstede. De cantorij viert dan haar 25-jarig jubileum.

Mevrouw Wil Bakker was van 1973 tot 1980 oprichter en muzikaal leider van de Kindercantorij in Haarlem (Schalkwijk). Naar aanleiding van de enthousiaste verhalen van jongeren en hun ouders vroeg de toenmalige predikant in Schalkwijk haar een cantorij op te richten en te leiden die de diensten in het kerkgebouw ’t Schalkererf kon ondersteunen. Van 1983 tot 2005 gaf mevrouw Bakker leiding aan deze cantorij.

De cantorij in Heemstede richtte mevrouw Bakker in 1986 op. Nu, in het jubileumjaar 2011, is zij hiervan nog steeds de muzikaal leider. Ze levert een belangrijke bijdrage aan de vormgeving van de liturgie van de kerkdiensten samen met de betrokken predikanten van de plaatselijke kerkelijke gemeente. Daarnaast heeft zij een grote rol gespeeld in de invoering van moderne kerkmuziek. Deze liederen hebben grote weerklank gevonden in de zondagmorgendiensten in de Oude Kerk en de Pinksterkerk in Heemstede.

Ook is mevrouw Bakker in 1995 gestart met het Heemsteedse koor Plus-Minus, dat regelmatig medewerking verleent aan een kerkienst, maar ook optredens geeft in een ziekenhuis of verzorgingshuis.
Verder was zij van 1985 tot 1993 actief voor een door haar opgericht Kamermuziek-ensemble, dat tot doel had om de cantorijen af en toe in concerten te begeleiden. Tussen 1986 en 2003 werkte zij mee aan een aantal kerkelijke musicals.