Haarlem – Het was een drukte van jewelste in de raadszaal van Haarlem, maandagavond. Maar gedanst of gezongen werd er niet op de inspraakavond over de Unilocatie.

Buiten het Leger des Heils en Brijder Verslavingszorg, die er ‘goede zorg willen bieden aan daklozen en verslaafden’ en de gemeenteraad, die koos voor een Unilocatie, lijkt geen Haarlemmer vrolijk te worden van dit plan. Vandaar dat de avond bij voorbaat weinig kans op een goede afloop heeft.

Waar de insteek van de gemeente en de zorginstanties is om feedback te verzamelen om het verdere verloop zo soepel mogelijk te laten verlopen, wil de rest van de zaal helemaal geen verder verloop. Daar overheerst angst voor overlast.

Tekst: HAARLEMS DAGBLAD