Hoofddorp – Op dinsdag 2 oktober starten de jaarlijkse Nationale brandpreventieweken in Kennemerland. Om 9.00 geeft de preventievoorlichter van Brandweer Kennemerland een speciale voorlichtingsles aan groep acht van de Hoofddorpse basisschool Obs Twickel in de brandweerkazerne Adrianahoeve te Hoofddorp. Om 8.45 uur bent u van harte welkom.

Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze speciale voorlichtingsles aanwezig te zijn. U kunt ook zelf deelnemen. De les start met een beknopte presentatie over brandpreventie. Aansluitend worden de kinderen uitgedaagd om zo snel mogelijk te vluchten uit ‘hun’ slaapkamer. Hiervoor is een slaap- en woonkamer ingericht. Met een blinddoek wordt de donkere situatie nagebootst welke ontstaat bij een enorme rookontwikkeling. Een ervaring die de kinderen bij thuiskomst zeker navertellen. Hiermee wordt het belang van een rookmelder en een vluchtplan nog duidelijker.

Bij deze start van de brandpreventieweken zijn brandweercommandant Frans Schippers en brandpreventievoorlichter Monica van Vliet aanwezig.

Het doel van de brandpreventieweken is om aandacht te vragen voor brandveiligheid. Brandweer Kennemerland wil werken aan een hoger brandveiligheidbewustzijn bij burgers. Tijdens de hele maand oktober worden daarvoor extra activiteiten ingezet. Zoals voorlichting brandpreventie aan nog zelfstandig wonende senioren en voorlichtingslessen op basisscholen aan groep acht. Tevens ontvangen inwoners van Kennemerland de informatiefolder ‘Brandveiligheid begint bij u zelf. Hoe brandveilig leeft u?