Actiebijeenkomst werknemers Tata SteelVelsen- Noord – Zo’n 600 á 700 medewerkers van Tata Steel hebben maandagochtend de FNV-actiebijeenkomst bezocht aan de Rooswijkweg in Velsen-Noord.

De staalarbeiders zijn zeer verontwaardigd over de manier waarop het reorganisatieplan “Beter Werken” wordt uitgevoerd.

Aad in ’t Veld, bestuurder FNV Tata Steel: “Op dit moment betekent ‘Beter Werken’ op veel plaatsen dat medewerkers vooral slechter af zijn. Zij moeten vaak het zelfde werk doen, maar dan met veel minder collega’s. Soms wel tot twintig procent minder collega’s. Met als gevolg een veel te hoge werkdruk, minder mogelijkheden om te snipperen, meer uitzendkrachten en meer uitbesteden van werk. De staalarbeiders willen gewoon goed werk kunnen leveren en op een eerlijke manier behandeld worden. Zij halen de kolen uit het vuur, terwijl de baas ze op kille berekenende wijze een loer draait. Wij willen dat de directie van Tata Steel zich op een fatsoenlijke manier houdt aan de afspraken, zoals gemaakt in het sociaal plan.”

De werknemers willen dat het verbeterplan ‘Beste staal voor morgen’ wordt uitgevoerd zoals met FNV Tata Steel is afgesproken. Randvoorwaarden daarbij zijn dat mensen van werk-naar-werk worden begeleid, een vertrekstimuleringsregeling en toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Nu worden vooral de productiemedewerkers en de relatief laag geschoolde werknemers in de kantooromgeving onevenredig zwaar getroffen. “Wij zijn niet tegen efficiënter werken, dat doet de concurrentie ook, maar het moet wel op een fatsoenlijke en sociale manier. Waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen”, aldus Aad in ‘t Veld.