Koningin Maxima bezoekt De Wilgenhoek in HaarlemHaarlem – Koningin Máxima is donderdagochtend bij basisschool De Wilgenhoek geweest. De koningin bezocht Haarlem voor het initiatief ‘Ieder Kind een Instrument’ van Hart, centrum voor kunst, cultuur, kennis en muziek in Haarlem. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergezelt Koningin Máxima tijdens dit bezoek.

Het project heeft tot doel om muziekeducatie in de wijk te verankeren. In tenminste drie wijken in Haarlem Noord en Schalkwijk maken leerlingen uit groep 5 en 6 kennis met verschillende muziekinstrumenten, waarna ze tien weken les krijgen op het instrument van hun keuze. Daarna kunnen ze buiten schooltijd deelnemen aan muzieklessen in hun eigen wijk. Het plan is om twee wijkorkesten op te richten. Met dit initiatief neemt Hart deel aan het programma Kinderen Maken Muziek van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op voorspraak van Koningin Máxima, het programma Kinderen Maken Muziek. Doel van het programma is dat kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Hierdoor ontwikkelen ze ook vaardigheden als samenwerken, naar elkaar luisteren en werken binnen een structuur. Daarnaast staan het bevorderen van sociale cohesie en het versterken van actief burgerschap centraal.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.