Haarlem – Scheidend burgemeester Bernt Schneiders ontvangt op donderdag 1 september 2016 de zilveren erepenning van de stad Haarlem. De raad van de gemeente Haarlem acht deze onderscheiding een passend eerbetoon van de stad aan een kundig bestuurder, die Haarlem gedurende tien jaar op een verdienstelijke wijze heeft gediend.

Bernt Schneiders toonde zich als burgemeester van Haarlem in alles het tegendeel van een ouderwetse en statige magistraat die ver van de burger staat. Hij was soepel in de omgang, voor iedereen aanspreekbaar, goedlachs en een Haarlemmer onder de Haarlemmers. Zij gezag ontleende hij aan zijn bestuurlijke en communicatieve kwaliteiten en zijn innemende persoonlijkheid. Dit stelde hem in staat om optimaal invulling te geven aan de rol van de burgemeester als stabilisator, regisseur en, zoals hij het zelf noemt, als ‘stressremmer’.

Erepenning

De erepenning van de stad Haarlem kan gezien worden als het hoogste Haarlemse eerbewijs. De erepenning is sinds de instelling in 1924 totaal 38 keer toegekend, onder meer op grond van bestuurlijke verdiensten. De penning werd om die reden eerder toegekend aan de laatste drie voormalige burgemeesters: Reehorst (1984), Schmitz (1994) en Pop (2006). Maar ook Haarlemmers uit de wereld van kunst en cultuur vielen ooit de erepenning ten deel: Mary Andriessen, Kees Verwey, Gerrit van Dijk en Louis Ferron. De voorlaatste erepenning (2011) is toegekend aan Boudewijn de Groot.

Sinds 1994 wordt de erepenning ontworpen door de Haarlemse tekenaar en vormgever Joost Swarte. De op de penning aangebrachte afbeeldingen zijn speciaal toegesneden op de ontvanger. Robert de Ruijter uit Schoonhoven heeft de penning gegraveerd.