Nieuw-Vennep – Donderdag 17 november hield locoburgemeester John Nederstigt, samen met scholieren van de St. Antoniusschool in Nieuw-Vennep (die op de hoek van de Kerkstraat en de Ridderspoorstraat staat), een snelheidscontrole op de Kerkstraat richting Oosterdreef.

In Nieuw-Vennep werkt de gemeente dit jaar samen met politie, handhavers en bewoners samen in de pilot gebiedsgerichte samenwerking. In deze pilot kiezen de bewoners per wijk drie prioriteiten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, om vervolgens met alle partijen oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Te hard rijden
In de wijk Nieuw-Vennep Centrum Zuid-Oost bleek één van de prioriteiten ‘te hard rijden’ te zijn. Op donderdag 17 november tussen 8.30 en 9.30 uur wordt hier op ludieke wijze aandacht voor gevraagd. De politie organiseert, in samenwerking gemeente en handhavers, maar ook met bewoners en met de leerlingen van de St. Antoniusschool een ‘positieve snelheidscontrole’ op de Kerkstraat richting Oosterdreef. Automobilisten die zich aan de snelheid houden, worden bedankt en gecomplimenteerd. Automobilisten die te hard rijden, krijgen een keuze: ofwel een boete, ofwel in gesprek met de leerlingen over de gevolgen van te hard rijden. Als voorbereiding hierop hebben de leerlingen vandaag (woensdag 16 november) een les verkeersveiligheid gehad van de wijkagenten.