Haarlem – Donderdag 12 februari 2009 hebben verschillende ketenpartners in de regio’s Zuid- en Midden Kennemerland, Zaanstreek en Waterland en Haarlemmermeer een convenant over de handhaving van ongeoorloofd schoolverzuim ondertekend. Vanuit het oogpunt van preventie is het belangrijk om schoolverzuim vroegtijdig aan te pakken. Schoolverzuim vormt tevens een belangrijke risicofactor voor schooluitval en het veroorzaken […]