Haarlem – De brandweer moest donderdagmiddag uitrukken voor een plezierjacht welke water maakte. De boot voer over het Spaarne toen het ter hoogte van de Buitenrustbrug mis ging. De opvarenden hoorde een harde klap en voor ze er erg in hadden maakte de boot behoorlijk snel water. De boot werd in allerijl aangemeerd aan de […]