Haarlem – De gemeente Haarlem heeft veel oude woningen, deze woningen kunnen met gemak 30% energie zuiniger worden gemaakt. De gemeente Haarlem stimuleert daarom particuliere huiseigenaren een maatwerkadvies energieprestatie te laten maken voor hun woning. Het afnemen van een maatwerkadvies gebeurt door een gecertificeerd adviseur. Het advies maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn, wat […]