Haarlem – Na het succes van de vorige tentoonstelling ‘Bedrijvigheid in Schoten’, die begin 2008 in deze bibliotheek te zien was, bleek er nog veel ongebruikt en vooral onbekend historisch materiaal over dit boeiende onderwerp te bestaan. Dit werd onder andere ingebracht door particulieren en bedrijven vanuit bijvoorbeeld oude bedrijfsarchieven. Daardoor kon dit thema over […]